MyReportOnline

Het versleutelen van digitaal verkeer (encryptie) is van wezenlijk belang voor burgers en journalisten, om veilig en privé te kunnen communiceren. Meerdere landen, waaronder Frankrijk, India, Groot-Brittannië, China en de Verenigde Staten, willen het versleutelen van het digitale verkeer aan banden leggen. Bijvoorbeeld door bedrijven te verplichten tot het inbouwen van een 'achterdeur' in de software. Overheden kunnen hierdoor toegang krijgen tot versleutelde informatie, waaronder persoonlijke gesprekken, financiële transacties en medische gegevens.

 

Free Press Unlimited spreekt haar waardering uit voor het Nederlandse kabinet, dat vorige week heeft besloten op dit moment juist geen achterdeuren in versleuteling aan te willen brengen. We verzoeken de Nederlandse overheid om ook binnen de EU te pleiten voor digitale versleuteling en andere overheden aan te sporen om dezelfde juiste beslissing te maken.

"Zonder sterke versleuteling wordt het onmogelijk voor ons om veilig te kunnen communiceren met journalisten en partners in de repressieve landen waar wij werken", zegt Menso Heus, Technology Officer van Free Press Unlimited. "Dat zal concreet tot minder onafhankelijk nieuws uit die regio's leiden. Maar ook in het Westen is het van belang: klokkenluiders zoals Edward Snowden en klokkenluidersplatformen Wikileaks en het Nederlandse Publeaks zijn afhankelijk van de veiligheid die digitale versleuteling biedt."

Free Press Unlimited zet zich wereldwijd in meer dan 35 landen in voor meer persvrijheid, met name in (voormalig) conflictgebieden. Juist daar is veilig en privé kunnen communiceren van groot belang: journalisten en bronnen worden aan de lopende band afgeluisterd en gearresteerd, omdat wat ze schrijven hun repressieve overheden niet bevalt.

Free Press Unlimited en meer dan 170 internationale organisaties en bedrijven wereldwijd roepen regeringsleiders op om zich sterk te maken voor digitale versleuteling. De brief die verstuurd zal worden aan alle regeringsleiders is te lezen en voor iedereen te ondersteunen op:
https://www.SecureTheInternet.org/


Binnenland & Buitenland