MyReportOnline

Een ontsierend litteken, eigen risico kwijt of een tijdje niet kunnen werken. Zomaar een paar voorbeelden van letselschade na een hondenbeet. Schade die bij onverzekerde hondeneigenaars moeilijk te verhalen is. En dat een hondenbeet vaak voorkomt, blijkt wel uit de cijfers. Er zijn zo'n 150.000 bijtincidenten per jaar, waarvan een derde medische zorg nodig heeft.

Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht pleit voor een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor hondenbezitters. De letselschadejuristen van JBL&G maken regelmatig mee dat veroorzakers van ongevallen niet verzekerd zijn. Slachtoffers van letselschade aangericht door honden, blijven dan vaak zitten met de schade. Omdat er soms helemaal niets te halen valt, want: van een kale kip kun je niet plukken. Of omdat het slachtoffer beslag moet laten leggen om aan zijn recht te kunnen komen. Er moet een advocaat ingeschakeld worden of de zaak moet naar de rechtbank, en hieraan zijn vaak hoge kosten verbonden. En ook dan is het maar afwachten of de veroorzaker van het letsel over financiële middelen beschikt om de (letsel)schade te vergoeden.

"Een WA-verzekering kost bijna niets, en als de hondenbezitter deze niet heeft afgesloten blijven de slachtoffers met de schade zitten," aldus Steffy Roos du Maine, eigenaar van JBL&G. Bij vrijwel alle verzekeraars is het hele gezin, plus hond, voor nog geen Euro 4,- per maand verzekerd. Het verplicht stellen van een aansprakelijkheidsverzekering voor hondenbezitters hoeft dus helemaal niet kostbaar te zijn.

Sterker nog: voor andere groepen is het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering wèl verplicht. In Nederland zijn auto-eigenaren verplicht een WAM-verzekering af te sluiten. Dit omdat een ander ernstig letsel kan oplopen als gevolg van een auto-ongeluk. Aan slachtoffers van verkeersongevallen biedt deze verplichte verzekering de zekerheid dat het slachtoffer bij het indienen van een claim zijn schade vergoed krijgt door de WAM-verzekeraar.

Het kan dus wel. Volgens JBL&G wordt het tijd dat de overheid ingrijpt en ook een aansprakelijkheidsverzekering verplicht stelt voor hondeneigenaren. Want een hond kan net zo gevaarlijk zijn als een auto, blijkt uit de praktijk.

Samenvatting:
In de praktijk van JBL&G maken de letselschadejuristen vaak schrijnende gevallen mee van ongevallen met ernstig letsel tot gevolg, veroorzaakt door bijtgrage maar onverzekerde honden. Het slachtoffer staat in die gevallen vaak met lege handen. JBL&G is van mening dat een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor hondeneigenaren hier uitkomst zou bieden.

Binnenland & Buitenland