MyReportOnline

In een advertentie in De Telegraaf verschijnt (8-12-2018), stelt het bedrijf dat nu het Gerechtshof in Den Haag onherroepelijk heeft vastgesteld dat de sjoemelsigaret niet bestaat er ook een einde moet komen aan de ongefundeerde aantijgingen aan het adres van JTI. Volgens het bedrijf heeft een beperkte groep juridische activisten de afgelopen jaren geruchten verspreid dat JTI zou hebben ‘gesjoemeld’ met de strenge Europese en nationale wetten die van toepassing zijn op haar producten.,,Nu dat door de rechter volledig is weerlegd, moet daar een einde aan komen,” stelt JTI


Het is voor de tabaksfabrikant nu het juiste moment dat zij van zich afbijt. ,,We hebben altijd de rechtsgang en het oordeel van het Openbaar Ministerie en het Gerechtshof niet willen beïnvloeden door voortijdig te ageren tegen de valse aantijgingen van een beperkte groep juridisch activisten. Maar nu er een onherroepelijk gerechtelijk oordeel uitgesproken is is het tijd om voor eens en voor altijd vast te stellen dat de sjoemelsigaret niet bestaat,” stelt woordvoerder Arnoud Ongeboer Visser van JTI in een toelichting op de advertentie.

Het Hof erkent dat het meten, testen en verifiëren van de teer-, nicotine- en koolmonoxide-emissies van sigaretten door de autoriteiten al meer dan 25 jaar strikt wordt gecontroleerd. Ten alle tijden heeft JTI zich gehouden aan de Nederlandse Tabaks- en Rookwarenwetgeving,” schrijft de fabrikant in de advertentie.

JTIAdvertentiefinal copy geen sjoemelcigaretten nederland roken rookverbod

 

 


Binnenland & Buitenland